KOMUNIKAT

 


  

 
 Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna
INNOWACJE W POLSKIM SEKTORZE LEŚNO-DRZEWNYM
- mocne i słabe strony

  
 


 

 

DREWNO - NAUKA - GOSPODARKA
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 
MEBLARSTWO 2020
 - Nowe europejskie kompetencje


Transfer know-how w ramach
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
projekt RERAM, finansowany ze środków 7 PRNowe produkty
dla ekologicznego budownictwa
 Wykorzystanie drewna poużytkowego
- polsko-niemiecki projekt ReGaP Projekty w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 


Monitoring zmian w polskim sektorze leśno-drzewnym 
- zadania realizowane dla Departamentu Leśnictwa
i Ochrony Przyrody  Ministerstwa Środowiska, 
finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


 

Misja Instytutu

Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.

Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki, prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym.

Poprzez wdrażanie do praktyki wyników badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych i higienicznych materiałów wykorzystujących zarówno surowiec drzewny, jak i odpady drzewne, korzystnie wpływających na zdrowie, pozwalające podnosić jakość życia społeczeństwa, zwiększających udział odnawialnych nośników energii w bilansie energetycznym kraju oraz pozytywnie oddziałujących na stan środowiska naturalnego, Instytut dąży do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI wieku.

 

 


OFERUJEMY PRACĘ »  


PRZEDSIĘWZIĘCIA BRANŻOWE »


Centrum CertyfikacjiLaboratorium BadawczeDREWNO-WOODMedal im. M. OczapowskiegoPlatforma TechnologicznaRejestr - IPPCRejestr - IPPC zamówienia publiczne
© 2006 Instytut Technologii Drewna