Działalność > Szkoleniowa

Działalność szkoleniowa

Instytut organizuje szkolenia z zakresu:
 • konserwacji drewna,
 • higieniczności materiałów i wyrobów drzewnych,
 • utylizacji odpadów drzewnych,
 • tartacznictwa, tworzyw drzewnych i meblarstwa. 


Szkolenia projektowane są zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców i odbywają się w siedzibie ITD w Poznaniu, ul. Winiarska 1 lub w innym uzgodnionym miejscu. 

 Dla każdego szkolenia odrębnie ustala się:
- tematykę i zakres,
- termin,
- miejsce,
- liczbę uczestników,
- warunki szczegółowe,
- koszty

Osoba do kontaktu: mgr Anna Gałecka 

Informacje:

 • telefonicznie pod numerem: (+48 61) 849 24 65 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: a_galecka@itd.poznan.pl
 • listownie pod adresem: Instytut Technologii Drewna, 
                                       ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

 

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • Systemy norm stosowanych do klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego
 • Klasyfikacja i pomiar surowca drzewnego
 • Podstawy tartacznictwa i nowoczesne technologie; przetarcie pierwotne i wtórne
 • Gospodarka odpadami drzewnymi
 • Budowa drewna i podstawy rozpoznawania gatunków
 • Właściwości krajowych i egzotycznych gatunków drewna
 • Wady drewna i ich wpływ na techniczną przydatność drewna
 • Przerób drewna i jego produkty
 • Odpady przemysłowe jako produkty pierwotnego przerobu drewna
 • Technologie dalszego przerobu drewna
 • Obróbka hydrotermiczna drewna (suszenie, parzenie drewna)
 • Impregnowanie i wykańczanie drewna litego
 • Maszynowa obróbka drewna
 • Klejenie drewna
 • Technologia i właściwości tworzyw drewnopochodnych
 • Surowce odpadowe w tworzywach drzewnych
 • Zawartość formaldehydu i piasku w surowcach oraz w płytach drewnopochodnych
 • Obróbka skrawaniem, narzędzia skrawające
 • Produkty wtórnego przerobu drewna
 • Materiały posadzkowe i okładzinowe: produkcja, klasyfikacja, wymagania
 • Drewno klejone warstwowo
 • Produkty pierwotnego i wtórnego przerobu drewna jako wyroby budowlane
 • Przepisy fitosanitarne w Polsce w odniesieniu do surowca drzewnego i wyrobów z drewna
 • Ochrona drewna: środki i metody zabezpieczania drewna
 • Trwałość i stabilność drewna i tworzyw drewnopochodnych
 • Normy w zakresie badania środków ochrony drewna, wymagań odnośnie trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Europejskie metody badania powłok meblowych
 • Bezpieczeństwo mebli
 • Wytrzymałość mebli o różnym przeznaczeniu w aspekcie zgodności z obowiązującymi normami i szczegółowymi wymaganiami technicznymi
 • Powierzchnie elementów meblowych, właściwości
 • Powierzchnie płyt drewnopochodnych uszlachetnianych techniką laminowania, oklejania, lakierowania
 • Normy w zakresie badań i kryteriów oceny mebli
 • Normy w zakresie bezpieczeństwa różnych rodzajów mebli: łóżeczek i mebli dziecięcych, łóżek piętrowych, krzeseł, taboretów, stołów, biurek, mebli szkolnych, mebli do przechowywania, mebli biurowych, mebli do spania, mebli wypoczynkowych, mebli kuchennych itd.
 • Wymagania i badania okien i drzwi według norm europejskich
 • Techniczne aspekty stosowania drewna i płyt drewnopochodnych w budownictwie
 • Czynniki warunkujące stabilną jakość płyt produkowanych z sortymentów drewna odpadowego
 • Wymagania prawne dotyczące obowiązku stosowania niektórych norm w meblarstwie
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy w przemyśle drzewnym i meblarskim
 • Utylizacja odpadów i recykling w drzewnictwie
 • Higieniczność materiałów meblarskich i emisja formaldehydu
 • Europejskie normy metodyczne w zakresie badania powierzchni mebli
 • Zaopatrzenie zakładów w surowiec drzewny w układzie krajowym i regionalnym
 • Zapotrzebowanie branż przemysłu drzewnego i meblarskiego na materiały drzewne i niedrzewne
 • Rynek drzewnych odpadów przemysłowych i drewna poużytkowego (miejsca powstawania, zasoby, charakterystyka jakościowo-ilościowa, kierunki zagospodarowania
 • Zużycie materiałów drzewnych w miejscach ich ostatecznego zastosowania
 • lub temat sformułowany przez Zamawiającego

 


ZREALIZOWANY PROJEKT SZKOLENIOWY:"Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego"
(56/PARP/2.3b/2005)

 

 


 

 

 

Centrum CertyfikacjiLaboratorium BadawczeDREWNO-WOODMedal im. M. OczapowskiegoPlatforma TechnologicznaRejestr - IPPCRejestr - IPPC zamówienia publiczne
© 2006 Instytut Technologii Drewna