O Instytucie > Platforma Technologiczna > PPTSL-D

Polska
Platforma
Technologiczna
Sektora Leśno-Drzewnego

 

Pierwsze Polskie Platformy Technologiczne zostały powołane w 2004 roku w dziedzinie budownictwa, lotnictwa i przemysłu tekstylnego, natomiast 10 stycznia 2005 roku odbyła się w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji konferencja "Polskie Platformy Technologiczne", podczas której zostały podpisane porozumienia inaugurujące działalność kolejnych polskich platform, w tym Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego (PPTSL-D).

PPTSL-D wspiera w działaniach przemysł i badawcze jednostki działające w obszarze produkcji leśno-drzewnej, współdziałając z izbami i stowarzyszeniami gospodarczymi wszystkich branż przemysłu drzewnego, meblarskiego i celulozowo-papierniczego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, ministerstwami właściwymi dla gospodarki , nauki i środowiska oraz z innymi organizacjami zainteresowanymi rozwojem i międzynarodową konkurencyjnością branży leśno-drzewnej.


PPTSL-D jest członkiem Europejskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego (Forest-Based Sector Technology Platform - FTP)

Przewodniczącym Grupy Wysokiego Szczebla (High Level Group FTP) jest Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA w Poznaniu.

Przedstawicielem nowych krajów członkowskich UE w  HLG FTP  jest dr Robert Motała,  dyrektor STORA ENSO Wood Supply Polska Sp. z o. o. w Warszawie

Przedstawicielem PPTSL-D w Radzie Naukowej FTP  jest
prof. dr hab. Piotr Paschalis, profesor SGGW, przewodniczący SITLiD 

Funkcję Koordynatora prac PPTSL-D sprawuje - reprezentowany przez Dyrektor prof. dr hab. Ewę Ratajczak - Instytut Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu

Sekretarzem PPTSL-D jest dr hab. inż. Andrzej Fojutowski, prof. ITD z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

PPTSL-D ma charakter otwarty, co oznacza, że może przyjąć nowych członków na podstawie odpowiedniej Deklaracji członkowskiej
Procedura włączenia się do PPTSL-D obejmuje:

  • przesłanie wypełnionej i podpisanej Deklaracji członkowskiej do Koordynatora,
  • uzyskanie akceptacji zgłoszenia na Zebraniu Plenarnym Platformy po przedstawieniu krótkiej charakterystyki firmy,
  • podpisanie Umowy Konsorcjum PPTSL-D

 

Centrum CertyfikacjiLaboratorium BadawczeDREWNO-WOODMedal im. M. OczapowskiegoPlatforma TechnologicznaRejestr - IPPCRejestr - IPPC zamówienia publiczne
© 2006 Instytut Technologii Drewna