Wydarzenia > Projekt "Foresight w drzewnictwie..." > Panel 1

 

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 
zorganizował
panel dyskusyjny w obszarze badawczym

MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA


Panel odbył się 8 grudnia 2009 roku
w Instytucie Technologii Drewna


Panel został zorganizowany w ramach Projektu Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".

Celem panelu  było przeprowadzenie dyskusji ekspertów umożliwiającej  strategiczne spojrzenie na przyszłość sfery b+r w obszarze mechanicznego przerobu drewna, a w szczególności weryfikacja tez do badań metodą Delphi.

   

RAMOWY PROGRAM PANELU

11.00 Powitanie

 • Projekt: Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku
  doc. dr hab. Ewa Ratajczak
  Instytut Technologii Drewna, Poznań
 • Panel dyskusyjny ekspertów w obszarze badawczym
  "mechaniczny przerób drewna"
  Moderator Panelu: mgr inż. Andrzej Noskowiak
  Instytut Technologii Drewna, Poznań
 • Podsumowanie dyskusji panelowej
 • Zakończenie

 

 Wśród zaproszonych do dyskusji ekspertów byli:

 
 
 
 
 

 • Prof. dr hab. Ginter J. Hruzik
  Katedra Mechanicznej Technologii Drewna                                                        Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań


 • Prof. dr hab. Witold Pazdrowski
  Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań


 • Dr inż. Tomasz Wiktorski
  Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Zakład Nauki o Drewnie
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa


 • Mgr inż. Bogdan Czemko
  Dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Poznań 


 • Mgr inż. Wacław Witkowski
  Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy, Rychłowice/Wieluń


 • Doc. dr Władysław Strykowski
  Dyrektor Instytutu Technologii Drewna, Poznań


 • Dr inż. Iwona Frąckowiak
  Kierownik Zakładu Materiałów Drewnopochodnych i Klejów
  Instytut Technologii Drewna, Poznań


 • Doc. dr Hanna Wróblewska
  Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska i Konserwacji Drewna
  Instytut Technologii Drewna, Poznań


 • Doc. dr hab. inż. Andrzej Fojutowski
  Zakład Ochrony Środowiska i Konserwacji Drewna
  Instytut Technologii Drewna, Poznań


 • Dr inż. Wojciech Cichy
  Zakład Ochrony Środowiska i Konserwacji Drewna
  Instytut Technologii Drewna, Poznań

 W dyskusji panelowej uczestniczyło również sześciu Obserwatorów - pracowników Instytutu Technologii Drewna, zajmujących się dziedziną mechanicznego przerobu drewna oraz przedstawiciel prasy branżowej, czasopisma "Gazeta Przemysłu Drzewnego".

 

Spotkanie panelowe przebiegało w atmosferze ożywionej konstruktywnej dyskusji. Pozwoliło na wymianę myśli na temat kreowania badań w obszarze mechanicznego przerobu drewna oraz wypracowania sposobu przeprowadzenia badań metodą delficką w przyszłym roku.

   

 

 

KIEROWNIK PROJEKTU:
doc. dr hab. Ewa Ratajczak
tel: (061) 849 24 01
fax: (061) 822 43 72
e-mail:
e_ratajczak@itd.poznan.pl

KONTAKT:
mgr Gabriela Bidzińska
tel: (061) 849 24 42
fax: (061) 822 43 72
e-mail:
g_bidzinska@itd.poznan.pl

Centrum CertyfikacjiLaboratorium BadawczeDREWNO-WOODMedal im. M. OczapowskiegoPlatforma TechnologicznaRejestr - IPPCRejestr - IPPC zamówienia publiczne
© 2006 Instytut Technologii Drewna