Bazy danych > Vademecum

Baza danych – Vademecum
(Użytkowe gatunki drewna)

Jest to baza zawierająca 40 najpopularniejszych gatunków drewna. Podano ich nazwy handlowe i regionalne, oznaczenia botaniczne, występowanie, charakterystykę drzew i drewna, zastosowanie i różne ciekawostki, często wywodzące się z tradycji ludowych i przekazów historycznych. Opisy poszczególnych gatunków wzbogacono fotografiami i rysunkami.

Baza tworzona przez Zakład Badania i Zastosowań Drewna

A
BCD
E
F
G
H
I
JKL
M
N
OPRSŚT
U
W
Z
Ż


Literatura

 

Centrum CertyfikacjiLaboratorium BadawczeDREWNO-WOODMedal im. M. OczapowskiegoPlatforma TechnologicznaRejestr - IPPCRejestr - IPPC zamówienia publiczne
© 2006 Instytut Technologii Drewna