Badania naukowe w drzewnictwie w Polsce

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Magdalena Herbeć, Marta Lorenc-Michalska
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2010
ISBN  978-83-925432-1-3

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Drzewnictwo jako dyscyplina naukowa - subdyscypliny i podstawowe obszary
     badawcze 
11
2. Przegląd dotychczasowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie
     w Polsce
19 
3. Założenia do oceny dotychczasowych kierunków badań naukowych
     w drzewnictwie w Polsce
35 
4. Ocena dotychczasowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie w Polsce 49 
5. Dotychczasowe badania naukowe a innowacyjność sektora drzewnego w Polsce 79 
Zakończenie  89 
Literatura  93 
Inne materiały źródłowe  95