Brexit - implikacje dla meblarstwa w Polsce

Publikacja bezpłatna pobierz

Dobrochna Augustyniak, Ewa Leszczyszyn, Gabriela Bidzińska
Poznań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, 2019

 

O raporcie >>

 

SPIS TREŚCI

BREXIT – kontekst i ważniejsze uwarunkowania 6
BREXIT – kluczowe obszary powiązań Wielkiej Brytanii jako członka Unii Europejskiej z gospodarką i meblarstwem w Polsce 10
BREXIT– scenariusze i ich konsekwencje dla meblarstwa w Polsce 13

Scenariusz 1: Pozorna niezależność

14

Scenariusz 2: Ucieczka z tonącego statku 

17

Scenariusz 3: Wygrana partia

20

Scenariusz 4: Bolesny rozwód

24

Scenariusz 5: Spełnienie najgorszych obaw

27
BREXIT – rekomendacje dla producentów mebli w Polsce 32