Drewno poużytkowe w Polsce

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak, Gabriela Bidzińska
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2003
ISBN 83-915727-2-2

SPIS TREŚCI

Wstęp 7
1. Odpady drzewne - podstawowe pojęcia i legislacja 13
    1.1. Terminologia dotycząca odpadów drzewnych 13
    1.2. Uwarunkowania prawne gospodarki odpadami drzewnymi w Polsce 17
2. Identyfikacja miejsc powstawania drzewnych odpadów poużytkowych
     oraz charakterystyka ich składu materiałowego
23
    2.1. Drzewne odpady poużytkowe z drewna okrągłego 24
    2.2. Drzewne odpady poużytkowe z wyrobów z materiałów tartych 27
    2.3. Drzewne odpady poużytkowe z wyrobów z materiałów drewnopochodnych 31
3. Czas użytkowania i wskaźniki rotacji wyrobów drzewnych 35
    3.1. Ogólna metodyka określania czasu użytkowania wyrobów drzewnych
           i wskaźników ich rotacji
35
    3.2. Czas użytkowania i wskaźniki rotacji wyrobów drzewnych z drewna litego 37
    3.3. Czas użytkowania i wskaźniki rotacji wyrobów drzewnych z materiałów
           drewnopochodnych
42
4. Podaż drewna poużytkowego w Polsce w 2002 roku 47
    4.1. Metody określania podaży drewna poużytkowego 47
          4.1.1. Metody porównawcze 48
          4.1.2. Metoda oparta na koncepcji cyklu życia wyrobów drzewnych 51
    4.2. Drewno poużytkowe w Polsce w 2002 roku 57
          4.2.1. Podaż drzewnych odpadów poużytkowych w Polsce określona 
                   na podstawie relacji na rynku drzewnym w Unii Europejskiej i Niemczech
57
          4.2.2. Podaż drzewnych odpadów poużytkowych i drewna poużytkowego 
                   w Polsce wynikająca z czasu użytkowania i wskaźników rotacji wyrobów
                   drzewnych
58
5. Prognoza podaży drewna poużytkowego w Polsce w 2015 roku 69
    5.1. Założenia ogólne 69
    5.2. Podaż drewna poużytkowego w Polsce w 2015 roku 70
    5.3. Zmiany na rynku drewna poużytkowego w Polsce w latach 2002 – 2015 79
6. Ocena przydatności drewna poużytkowego do wtórnego przerobu 85
    6.1. Propozycja klasyfikacji drzewnych odpadów poużytkowych ze względu
           na przydatność do dalszego przerobu
87
    6.2. Wykorzystanie drewna poużytkowego na cele przemysłowe 93
    6.3. Wykorzystanie drewna poużytkowego na cele energetyczne 96
7. Bilans drewna poużytkowego w Polsce do 2015 roku 101
    7.1. Uwagi metodyczne 101
    7.2. Podaż i potencjalne kierunki zagospodarowania drewna poużytkowego w Polsce
           w latach 2002 – 2015
102
Zakończenie 109
Aneks 113
Bibliografia 157
Summary 165