Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Bienergia

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Wojciech Cichy, Magdalena Herbeć  
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2011
ISBN  978-83-932284-1-6

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Foresight w drzewnictwie - pojęcie i znaczenie 7
    1.1. O foresighcie  7
    1.2. Charakterystyka Projektu - cel i przedmiot badań 
2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu 15 
3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie - instytucje i potencjał kadrowy 37 
4. Obszar „Bioenergia" a branże sektora drzewnego 49 
5. Perspektywy rozwoju badań naukowych w obszarze „Bioenergia" w Polsce
     do 2020 roku
 
52 
     5.1. Dotychczasowe kierunki badań naukowych w obszarze „Bioenergia" w Polsce
          do 2020 roku
52 
    5.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w obszarze „Bioenergia" w Polsce
           do 2020 roku
56 
6. Rozwój nauki i badań w obszarze „Bioenergia"
    
a innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku
 
69 
    6.1. Wpływ priorytetowych kierunków badań w obszarze „Bioenergia" 
           na innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku 
69 
    6.2. Przyszłość badań w obszarze „Bioenergia" w Polsce
          do 2020 roku - wizja Lidera Obszaru Badawczego 
78 
Materiały źródłowe  84 
Załączniki  88