Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ekonomika drzewnictwa

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Magdalena Herbeć  
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2011
ISBN  978-83-932284-0-9

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Foresight w drzewnictwie - pojęcie i znaczenie 7
    1.1. O foresighcie  7
    1.2. Charakterystyka Projektu - cel i przedmiot badań 
2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu 15 
3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie - instytucje i potencjał kadrowy 37 
4. Obszar „Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" a branże sektora
    drzewnego
49 
5. Perspektywy rozwoju badań naukowych w obszarze „Ekonomika (i aspekty
    społeczne) drzewnictwa" w Polsce do 2020 roku
 
51 
     5.1. Dotychczasowe kierunki badań naukowych w obszarze „Ekonomika (i aspekty 
          społeczne) drzewnictwa" w Polsce do 2020 roku
51 
    5.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w obszarze „Ekonomika (i aspekty społeczne)
          drzewnictwa" w Polsce do 2020 roku
57 
6. Rozwój nauki i badań w obszarze „Ekonomika (i aspekty społeczne) 
     drzewnictwa" 
a innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce
     do 2020 roku
 
70 
    6.1. Wpływ priorytetowych kierunków badań w obszarze „Ekonomika (i aspekty
           społeczne) drzewnictwa" na innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce 
           do 2020 roku 
70 
    6.2. Przyszłość badań w obszarze „Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" w Polsce
          do 2020 roku - wizja Kierownika Projektu 
86 
Materiały źródłowe  86 
Załączniki  90