Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ochrona środowiska

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Hanna Wróblewska, Andrzej Fojutowski, Magdalena Herbeć  
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2011
ISBN  978-83-925432-3-7

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Foresight w drzewnictwie - pojęcie i znaczenie 7
    1.1. O foresighcie  7
    1.2. Charakterystyka Projektu - cel i przedmiot badań 
2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu 15 
3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie - instytucje i potencjał kadrowy 37 
4. Obszar „Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" a branże sektora drzewnego 49 
5. Perspektywy rozwoju badań naukowych w obszarze „Ochrona środowiska
     i bezpieczeństwo" w Polsce do 2020 roku
 
51 
     5.1. Dotychczasowe kierunki badań naukowych w obszarze „Ochrona środowiska 
          i bezpieczeństwo" w Polsce do 2020 roku
51 
    5.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w obszarze „Ochrona środowiska
           i bezpieczeństwo" w Polsce do 2020 roku
55 
6. Rozwój nauki i badań w obszarze „Ochrona środowiska i bezpieczeństwo"
    
a innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku
 
69 
    6.1. Wpływ priorytetowych kierunków badań w obszarze „Ochrona środowiska
           i bezpieczeństwo" na innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce
           do 2020 roku 
69 
    6.2. Przyszłość badań w obszarze „Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" w Polsce
          do 2020 roku - wizja Lidera Obszaru Badawczego 
78 
    6.3. Przyszłość badań w obszarze „Ochrona drewna" w Polsce do 2020 roku 
          - wizja Lidera Obszaru Badawczego 
84 
Materiały źródłowe  90 
Załączniki  93