Konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską dla przedsiębiorstw przemysłu drzewnego

15,75 PLN Zamów

Praca zbiorowa
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 1999
ISBN 83-909723-4-4

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 1
Renata Stawarska: Integracja z Unią Europejską – szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw drzewnych 3
Władysław Strykowski: Innowacje podstawą sukcesu firmy na unijnym rynku 21
Andrzej Zatorski: Polityka promocji jakości w polskim przemyśle 41
Izabela Kąkol: Ekologia w przepisach Unii Europejskiej a zarządzanie przedsiębiorstwem drzewnym 47
Barbara Krzyśków: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w prawie Wspólnoty Europejskiej a prawo polskie 51
Mariusz Dąbrowski: Bezpieczeństwo maszyn w świetle wymagań Unii Europejskiej 65
Edward Pepke: Promocja drewna w europejskim sektorze leśno-drzewnym 79
Ewa Ratajczak: Sektor leśno-drzewny w Polsce i w Unii Europejskiej – podobieństwa i różnice 95
Kazimierz Jabłoński: Ocena dostosowania przemysłu tartacznego do standardów Unii Euroejskiej 113
Jerzy Malowaniec: Ocena dostosowania przemysłu stolarki budowlanej do standardów Unii Europejskiej 121
Maria Antoni Hikiert: Ocena dostosowania przemysłu płyt drewnopochodnych do standardów Unii Europejskiej 127
Maciej Formanowicz: Przemysł meblarski na tle wymagań Unii Europejskiej 145