Postęp naukowy w drzewnictwie

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Magdalena Herbeć, Marta Lorenc-Michalska
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2010
ISBN  978-83-925432-5-1

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Postęp naukowy - podstawowe pojęcia 13
2. Uwarunkowania postępu naukowego w drzewnictwie w Europie i na świecie 23 
3. Kluczowe światowe i europejskie nurty pożądane w polskiej nauce z zakresu
    drzewnictwa
41 
4. Możliwości dyfuzji do warunków polskich najważniejszych europejskich
     i światowych terndów w postępie naukowym w drzewnictwie
51 
Zakończenie  73 
Literatura  77 
Inne materiały źródłowe  79