Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XL - ZESZYT 1/2 (145/146) 1996

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

SPIS TREŚCI 

E. Urbanik, J. Zabielska - Matejuk: Nowe czwartorzędowe chlorki amoniowe w ochronie drewna 3
A. Noskowiak: Płyty aglomerowane z trocin sosnowych spajanych termoplastami 10
Z. Krzoska - Adamczak, J. Banecki, E. Urbanik: Wpływ wybranych czynników fizycznych na przyklejalność okleiny sztucznej z warstwą klejową 33
A. Fojutowski: Zabezpieczenie przeciwogniowe sklejek wodoodpornych. Cz. II. Skuteczność działania solnych preparatów przeciwogniowych stosowanych w roztworach wodnych 45
A. Fojutowski: Zabezpieczenie przeciwogniowe sklejek wodoodpornych. Cz. III. Przeciwogniowa impregnacja sklejki metodą próżniową   58