Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLI - ZESZYT 1/2 (149/150) 1997

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

Spis treści

S. Spława-Neyman, W. Pazdrowski, S. Małecki, Z. Owczarzak: Właściwości drewna modrzewi z 21 proweniencji na terenie Polski 3
W. Jabłoński, S. Proszyk, M. Jóźwiak: Badania właściwości powierzchni modyfikowanej sklejki wodoodpornej 23
J. Zabielska-Matejuk: Wpływ kształtu zminiaturyzowanych próbek badawczych na szybkość rozkładu drewna, wartość grzybobójczą i wymywalność preparatu typu CCB 33
A. Fojutowski: Zabezpieczenie przeciwogniowe sklejek wodoodpornych. Cz. IV. Termiczny rozkład fosforanowo-amonowego preparatu przeciwogniowego, sklejki i laminatów melaminowo-fenolowych 47