Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLII - ZESZYT 1/2 (153/154) 1998

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

SPIS TREŚCI
E. Urbanik: Rozwój i dokonania drzewnicwa w Polsce po II wojnie światowej 3
E. Ratajczak, G. Bidzińska, A. Gałecka, A. Szostak: Wpływ przekształceń własnościowych na efektywność produkcji w przemyśle drzewnym i meblarskim 29
E. Ratajczak, A. Szostak: Potrzeby i podaż surowca drzewnego w skali kraju i w układzie regionalnym do 2010 roku. Metoda i wyniki badań 59