Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLII - ZESZYT 3/4 (155/156) 1998

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

SPIS TREŚCI
W. Jabłoński, M. Jóżwiak, E. Urbanik: Możliwości klejenia fornirów o wysokiej wilgotności 3
S. Spława-Neyman, J. Szczepaniak: Właściwości pełnowymiarowej tarcicy sosnowej z kłód średniowymarowych 19
S. Spława-Neyman: Średniowymiarowy surowiec sosnowy   37