Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLIII - ZESZYT 3/4 (159/160) 1999

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

Jadwiga Zabielska-Matejuk: 
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI GRZYBOBÓJCZE CZWARTORZĘDOWYCH SOLI IMIDAZOLIOWYCH Z PODSTWANIKIEM ALKOKSYMETYLOWYM
SPIS TREŚCI
1. Przegląd literaturowy 3
1.1. Degradacja i deprecjacja drewna przez grzyby 3
1.2. Czwartorzędowe sole amoniowe w ochronie drewna 10
2. Cel, założenia metodyczne i zakres pracy 15
3. Metody badań 16
3.1. Sposób prowadzenia syntez 16
3.2. Oczyszczanie, identyfikacja i analiza produktów 17
3.2.1. Analiza półproduktów i produktów ubocznych 17
3.2.2. Oczyszczanie, identyfikacja i analiza chlorków imidazoliowych 18
3.3. Właściwości grzybobójcze 19
3.3.1. Metody badań mikologicznych 19
3.3.2. Dobór gatunków drewna i grzybów testowych 22
3.3.3. Utrzymanie czwartorzędowych soli imidazoliowych w drewnie 23
3.3.4. Obserwacje mikroskopowe 23
4. Omówienie wyników badań 24
4.1. Synteza i analiza półproduktów i produktów końcowych 24
4.2. Identyfikacja czwartorzędowych chlorków imidazoliowych 27
4.3. Struktura a aktywność biologiczna czwartorzędowych soli imidazoliowych wobec grzybów rozkładających drewno (Basidiomycotina Ascomycotina) 29
4.4. Aktywność biologiczna czwartorzędowych soli imidazoliowych wobec grzybów przebarwiających i wywołujących pleśnienie drewna (Deuteromycotina) 51
4.5. Ilościowe zależności między właściwościami powierzchniowymi a aktywnością biologiczną czwartorzędowych soli imidaoliowych 52
4.6. Obserwacje mikroskopowe 55
5. Wnioski 62
6. Literatura   71