Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLIV - ZESZYT 1/2 (161/162) 2000

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

SPIS TREŚCI
E. Urbanik, J. Zabielska-Matejuk: Odporność grzybów niszczących drewno na związki diamoniowe 3
J. Banecki, Z. Krzoska-Adamczak: Modyfikacja impregnacyjnej żywicy mocznikowo-formaldehydowej dla potrzeb produkcji oklein sztucznych na nośniku papierowym o ograniczonej emisji formaldehydu 11
J. Szczepaniak, S. Spława - Neyman, S. Małecki: Wykorzystanie sosnowej tarcicy do budowy drogowych ekranów akustycznych 37