Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLV - ZESZYT 1/2 (165/166) 2001

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

SPIS TREŚCI
W.Strykowski, E.Ratajczak: Rynek produktów drzewnych w Polsce w okresie transformacji 3
G.Bidzińska, A.Gałecka, A.Szostak: Efektywność przemysłu drzewnego i meblarskiego po 10 latach transformacji polskiej gospodarki 45
G.Bidzińska: Ekologiczność przemysłu przerobu drewna 71