Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLV - ZESZYT 3/4 (167/168) 2001

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

SPIS TREŚCI
Jubileusz Prof. dr Edmunda Urbanika 3
Ważniejsze publikacje prac profesora Edmunda Urbanika 14
Z. Krzoska Adamczak: Wpływ komponentów lakieru wodorozcieńczalnego na emisję formaldehydu z oklein sztucznych na nośniku papierowym 41