Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XXXIX - ZESZYT 1/2 (141/142) 1995

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

SPIS TREŚCI

Prace badawcze
A. Szostak, E. Ratjczak, W. Strykowski: Nowoczesność przemysłu pierwiastkowego przerobu drewna 3
I. Frąckowiak: Wpływ pojemności buforowej drewna na właściwości płyt wiórowych. Cz 1. Pojemność buforowa drewna sosnowego z różnych krain przyrodniczych i siedlisk, składowanego w różnym czasie 29
S. Spława - Neyman, W. Pazdrowski, S. Małecki, Z. Owczarzak: Właściwości drewna modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) w zależności od pochodzenia drzew matecznych 51
H. Wróblewska, M.H. Zieliński: Z badań nad biodelignifikacją drewna buka i brzozy przez dwa wybrane szczepy grzybów rozkładu białego (eng) 61
Artykuł przeglądowy   
H. Wróblewska: Możliwości zastosowania biotechnologii w procesach przerobu drewna 70