Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XXXIX - ZESZYT 3/4 (143/144) 1995-1996

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

SPIS TREŚCI

Prace badawcze
M. Wnuk: Zmiany grubości wodoodpornych płyt wiórowych w czasie ich 50-miesięcznej ekspozycji na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 3
Artykuły przeglądowe
A. Fojutowski: Zabezpieczenie przeciwogniowe sklejek wodoodpornych. Cz. 1. Metody i preparaty do przeciwogniowego zabezpieczania wodoodpornej sklejki 29
T. Kosień: Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu drzewnego na przykładzie Bydgoskich Zakładów Sklejek "Sklejka - Multi" S.A. 43