Scenariusze rozwoju badań naukowych w drzewnictwie

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Magdalena Herbeć, Marta Lorenc-Michalska
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2010
ISBN  978-83-925432-9-9

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Kluczowe wyzwania i priorytety w makrootoczeniu sfery nauki w drzewnictwie
     w Polsce do 2020 roku w długofalowych strategiach rozwojowych
15
2. Trendy w badaniach naukowych w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku 39 
    2.1. Założenia do identyfikacji priorytetów badawczych w dziedzinie drzewnictwa
           w Polsce do 2020 roku 
41 
    2.2. Trendy w badaniach naukowych w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku w świetle
           wyników badania Delphi 
47 
           2.2.1. Metodyka postępowania badawczego  48 
           2.2.2. Rekrutacja respondentów badania Delphi i ich charakterystyka  51 
           2.2.3. Wyniki badania Delphi według obszarów badawczych Projektu  56 
                    Mechaniczny przerób drewna 57 
                    Kompozyty drzewne 74 
                    Celulozownictwo i papiernictwo 90 
                    Ochrona środowiska i bezpieczeństwo 106 
                    Ochrona drewna 122 
                    Bioenergia 140 
                    Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa 156 
           2.2.4. Synteza wyników badania Delphi  175 
    2.3. Priorytetowe nurty badawcze w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku  185 
3. Wizja rozwoju badań naukowych w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku 191 
    3.1. Scenariusze rozwoju makrootoczenia sfery nauki w drzewnictwie w Polsce
            do 2020 roku
193 
    3.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w drzewnictwie w Polsce
            do 2020 roku
207 
Zakończenie  257 
Materiały źródłowe  261 
Aneks  263