Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) wyrobów drzewnych

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

Strykowski Władysław, Lewandowska Anna, Wawrzynkiewicz Zofia, Noskowiak Andrzej, Cichy Wojciech
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2006
ISBN 93-915727-6-5 

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 5
2. METODYKA BADAŃ 8
    2.1. Faza 1 - Określenie celu i zakresu 9
    2.2. Analiza zbioru wejść i wyjść 14
    2.3. Ocena wpływu cyklu życia (LCIA) 19
    2.4. Interpretacja 23 
3. ADAPTACJA DANYCH Z BAZY EVOINVENT W ZAKRESIE HODOWLI
     LASU I POZYSKANIA SUROWCA DRZEWNEGO
25
4.  PRODUKCJA SUROWCA DRZEWNEGO 37
5. PRODUKCJA TARCICY I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 43 
    5.1. Tarcica 43
    5.2. Sklejki 47
    5.3. Płyty pilśniowe 51
    5.4. Płyty wiórowe 57
6. PRODUKCJA WYROBÓW GOTOWYCH 62
    6.1. Meble 62
    6.2. Okna i drzwi 66
    6.3. Podłogi, schody, stropy, ściany, boazeria 69
7. UŻYTKOWANIE  70 
8. KOŃCOWE ZAGOSPODAROWANIE  73 
9. BADANIE LCA DLA MODELOWEGO DOMU  77 
    9.1 Charakterystyka analizowanych wyrobów  77 
    9.2. Faza 1 - Określenie celu i zakresu  78 
    9.3. Faza 2 - Analiza zbioru wejść i wyjść (LCI)  82 
    9.4. Faza 3 - Ocena wpływu cyklu życia (LCIA)  85 
    9.5. Faza 4 - Interpretacja  99 
10. WNIOSKI KONCOWE 104
11. LITERATURA 106
Objaśnienie terminów stosowanych w pracy 109
Wykaz skrótów stosowanych w pracy 112
Załącznik 1 Schematy systemów wyrobów 113
Załącznik 2 Wyniki LCA badanych wyrobów drzewnych 137
PODSUMOWANIE (ang.) 141