Środowiskowe przewagi wyrobów drzewnych

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska
Poznań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, 2021

 

O raporcie >>

 

SPIS TREŚCI

Raport - przesłanki powstania 7
Wartości środowiskowe wyrobów drzewnych w cyklu życia 9
Substytucja wyrobów drzewnych niedrzewnymi odpowiednikami 14
          Obszary substytucji i rodzaje substytutow wyrobów drzewnych 14
          Skala substytucji wyrobów drzewnych 16
Kluczowe przewagi środowiskowe wyrobów drzewnych nad niedrzewnymi substytutami 27
Konkluzje 37