Systemy zarządzania w sektorze MMŚP przemysłu drzewnego. Przewodnik Dobrych Praktyk

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

Gabriela Bidzińska, Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak, Joanna Pikul
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2007
ISBN 978-83-925432-0-6 

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego"

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 7
2. Projekt "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego" 9
3. Przewodnik Dobrych Praktyk - cel i założenia metodyczne 11
4. Przemysł drzewny i meblarski w Polsce i specyfika sektora MMŚP 15 
5. Systemy zarządzania MMŚP przemysłu drzewnego i meblarskiego 23 
    Pojęcie i metody zarządzania 23 
    Funkcje systemu zarządzania 27 
    Elementy systemu zarządzania 31 
    Zarządzanie strategiczne i operacyjne 32 
    Efektywność i nowoczesność systemów zarządzania 34 
6. "Dobre Praktyki" w sektorze MMŚP przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce 36 
     6.1. Definicja "Dobrej Praktyki" w zarządzaniu przedsiębiorstwem
           przemysłu drzewnego i meblarskiego
36 
     6.2. "Dobre Praktyki" w efektywnym zarządzaniu
            przedsiębiorstwem przemysłu drzewnego i meblarskiego
36 
     6.3. "Dobre Praktyki" w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłu
            drzewnego i meblarskiego uwzględniającym kooperację
67 
7. "Dobre Praktyki" w sektorze MMŚP przemysłu drzewnego i meblarskiego w krajach Unii
    Europejskiej
92 
8. Problemy w sferze zarządzania MMŚP przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz
    możliwośći ich rozwiązywania
108 
9. Podsumowanie 110