Technologia drewna wczoraj, dziś, jutro. Studia i szkice na Jubileusz Profesora Ryszarda Babickiego

52,50 PLN Zamów

Praca zbiorowa
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2007
ISBN 83-915727-9-X 

SPIS TREŚCI

Profesor Babicki - życie i praca 15
Drzewnictwo - ewolucja ku kompleksowej dyscyplinie badań naukowych
Witold Rybarczyk
29
Rola nauk ekonomicznych w dziedzinie drzewnictwa w gospodarce rynkowej
Ewa Ratajczak 
45
Krajowy przemysł drzewny w II połowie XX wieku
Leszek Żukowski 
55 
Materiały drewnopochodne - nowe wyzwania
Włodzimierz Oniśko 
71 
Produkcja i zużycie wytworów papierniczych w Polsce i na świecie
Kazimierz Przybysz 
79 
Główne kierunki rozwoju i dokonania polskiego meblarstwa
Stanisław Dzięgielewski 
91 
Modyfikacja drewna
Andrzej Noskowiak 
107 
Postęp w dziedzinie wyrobów lakierowych i technologii ich stosowania w drzewnictwie
Stanisław Proszyk 
115 
Modyfikacja żywic fenolowych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych
Janina Łęcka, Jerzy Morze 
125 
Garbniki roślinne, zastosowania tradycyjne i perspektywy
Włodzimierz Prądzyński 
133 
Problemy metodyczne toksykometrii biocydowej środków ochrony drewna
Jerzy Ważny 
143 
Biotechnologia w przemyśle papierniczym
Barbara Surma-Ślusarska 
153 
Masy włókniste dla papiernictwa
Wiktorian Tarnawski 
167 
Okleiny sztuczne na podłożu papierowym - materiały wciąż poszukiwane do powierzchniowego uszlachetniania powierzchni mebli i wyposażenia wnętrz
Zofia Krzoska-Adamczak 
175 
Z badań nad wybranymi technologiami wytwarzania sklejek
Mariusz Jóźwiak, Witold Jabłoński 
185 
Deprecjacja i degradacja drewna sosny przez grzyby sinizny
Andrzej Fojutowski 
195 
Badania wielokrotnych soli amoniowych w aspekcie aplikacji w ochronie drewna
Jadwiga Zabielska-Matejuk 
207 
Wykrywanie zgnilizny wewnątrz pni drzew żywych za pomocą techniki ultradźwiękowej
Witold Dzbeński, Tomasz Wiktorski 
225 
Biopaliwa stałe na bazie odpadów drzewnych - możliwości otrzymywania, wykorzystanie, ograniczenia stosowania
Wojciech Cichy 
235 
Właściwości drewna modrzewia (Larix decidua Mill.) z uprawy plantacyjnej
Waldemar Moliński, Ewa Fabisiak, Edward Roszyk 
251 
Badanie właściwości sprężystych płyt drewnopochodnych
Arnold Wilczyński 
261 
Z badań nad składem chemicznym drewna z obiektów archeologicznych zachowanych w wodzie i mokrych stanowiskach ziemnych
Hanna Wróblewska 
273 
Z badań nad wykorzystaniem alternatywnych surowców lignocelulozowych do produkcji płyt wiórowych
Iwona Frąckowiak 
285 
Emisja lotnych związków organicznych z powłok lakierów naniesionych na drewno lite
Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak 
295 
Z badań nad modyfikacją impregnacyjnych żywic mocznikowo-formaldehydowych do wytwarzania sztucznych oklein na podłożu papierowym
Jarosław Banecki 
307 
Ochrona środowiska pracy i powietrza atmosferycznego przed zapyleniem w zakładach drzewnych
Stanisław Dolny 
321 
Racjonalne rozmieszczenie obrabiarek w oddziale mechanicznej obróbki drewna
Wojciech Lis 
333 
Wybrane kierunki zarządzania w firmach przemysłu drzewnego
Zenon Muszyński 
343 
Historia i współczesność suszenia tarcicy - wybrane problemy
Ryszard Guzenda 
351 
Polskie czasopisma drzewne w latach 1945 - 2006
Ewa Tomaszewska 
365 
Biogramy autorów artykułów  377